Nytt bolag inom järnvägssektorn

Travel Design som utsågs till Årets företagare i Västmanland år 2011. Nu kraftsamlar man resurserna på Travel Design och Rail Parts inom TD Rail & Industry, ett nytt bolag från 1 juni med komplett erbjudande till järnvägssektorn.

Antalet medarbetare har fördubblats sedan utnämningen, nytt kontor har startats i Stockholm och i januari 2012 utökades verksamheten med ett nytt affärsområde med specialister inom infrastruktur.

– Mycket har hänt sedan Travel Design startade verksamheten för ca. 25 år sedan. Det som en gång började med expertis inom inredningsdesign för tåg har nu vuxit till en bredd av kompetenser och erfarenheter inom både rullande fordon och infrastruktur. Därför vill vi med det nya bolaget skapa större tydlighet i våra erbjudanden, säger Peter Meilgaard, grundare till Travel Design och VD för det nya bolaget. 

TD Rail & Industry kommer att ha fortsatt fokus på järnvägssektorn men erbjuder sina tjänster även till övrig industri. Två exempel på detta är TD:s affärsområden inom management- och teknisk dokumentation.

– Efterfrågan på våra tjänster ökar ständigt. Under kommande tvåårsperioden bedömer vi att personalstyrkan behöver fördubblas för att möta behoven. Vi är mycket glada och stolta över den utvecklingen som grundar sig dels på att vi har kompetent personal inom många olika kompetensområden, dels på att vi arbetar långsiktigt i affärsrelationen med våra kunder, fortsätter Peter.