Godstransportörer samarbetar efter Gotthardbanans stängning

Foto: Hupac Intermodal SA

Efter stängningen av Gotthardbanan i Schweiz till följd av ett skred har en stor del av godstrafiken på järnväg lagts om via Lötschberg/Simplon. Genom ett nära samarbete mellan olika schweiziska godstransportörer, som anpassat sina tidplaner till varandras och kombinerat sina godstransporter, har man kunnat optimera trafiken på den rutten. Förhoppningsvis lyckas man även hålla nere extrakostnaderna , som ändå beräknas bli skyhöga för alla inblandade i transportkedjan.

Enligt Hupac Intermodal SA, företaget som kontrollerar trafikvolymerna, sker omfattande samarbete även med järnvägarna i grannländerna.

Alla rutter via Lötschberg/Simplon måste hitta en anslutning i Tyskland och Italien, annars förblir de oanvända.  Under ledning av den italienska infrastrukturoperatören RFI har en pool av lok och lokförare skapats för växlingsarbeten vid Domodossola på gränsen mellan Italien och Schweiz som nu blivit en flaskhals. Tullmyndigheterna har också anpassat sitt arbete till den ökade efterfrågan på Lötschberg/Simplon-rutten och arbetar dygnet runt, enligt Hupac.

Hupac betonar sammanfattningsvis att trafikavbrottet på Gotthardbanan tydligt visar att järnvägssystemet behöver tillräckliga resurser och överkapacitet eller redundant kapacitet för att hantera liknande nödsituationer.  Godstransportörer måste åtminstone delvis kunna köra en annan rutt  om det skulle behövas. Hupac anser därför att det är absolut nödvändigt att alla tre rutterna genom Schweiz, via Lötschberg, Luino och Chiasso, byggs ut för ökad kapacitet.