Makedonska järnvägar förnyar sin fordonsflotta

Den statliga makedonska tågoperatören MZ Transport har nyligen offentliggjort ett förnyelseprogram av sin fordonsflotta.

Anbudsgivningen börjar det tredje kvartalet 2012 för leverans av fyra trevagnars dieseldrivna tågsätt, två trevagnars elektriska motorvagnsenheter, 150 vagnar, upprustning av tre ellok och tillhandahållande av konsulttjänster som har med de leveranserna att göra.

Projektet med en budget på 59 miljoner euro finansieras genom lån från Europeiska utvecklings- och återuppbyggnadsbanken (European Bank for Reconstruction & Development).