Vossloh Kiepe förvärvar Transys Projects

För att stärka sin ställning i Storbritannien har Vossloh Kiepe förvärvat det Birmingham-baserade bolaget Transys Projects.

Transys Projects är specialiserat på upprustning av tåg och projektledning.

-Transys Projects enastående kompetens inom järnvägsteknik och –moderniseringar kompletterar vår inom elektriska utrustningar och system, säger  Vossloh Kiepes vd Andreas Bunse.

I och med affären får Vossloh Kiepe ett eget utvecklingscenter i Storbritannien, som gör det möjligt för dem att via dotterbolag expandera i Tyskland, Österrike, Schweiz och USA.