Klartecken för spårväg i Århus

Danska Folketinget beslöt igår att bygga Aarhus Letbane, den första etappen av en spårväg på Östjylland. Den första spårvägsetappen kommer att byggas i samarbete mellan Århus kommun, transportministeriet och Region Mittjylland.

Transportministeriet säger att projektet att införa spårvagnstrafik på två regionala järnvägar, sammanlänkade med en spårväg i stadskärnan, i hög grad är inspirerat av staden Kassels trafiksystem. Under den första etappen ska 12 kilometer järnväg i dubbelspår byggas från Århus järnvägstation, längs Randersvej via Universitetssjukhuset i Skejby till Lystrup. Den etappen kommer att länkas med den regionala järnvägen, som är 26,5 kilometer lång i söder och 69 kilometer i nordväst. Denna kommer också att behöva anpassas för att spårvagnar ska kunna köra på den.  

Kontrakt kommer att upphandlas i tre omgångar. Byggstart planeras till juni 2013 och trafiköppning i augusti 2016.