Pesa öppnar spårvagnsfabrik i Kazakstan

Så här ser ett Pesa Twist-tåg ut. Foto: Damian27

Pesa Bydgoszcz, en polsk tillverkare av spårbundna fordon, har tecknat en avsiktsförklaring om att etablera en anläggning för montage av spårvagnar i staden Pavlodar i Kazakstan. Spårvagnarna kommer först och främst ersätta de föråldrade vagnar som i dag rullar på Pavlodars gator.

Pavlodar planerar att köpa upp till 100 nya spårvagnar.Till en början kommer två spårvagnar med lågt golv av modellen Pesa Twist att byggas färdiga i Polen. Vagnarna anpassas för spårvidden på stadsbanan som är 1524 millimeter.  Ytterligare 83 vagnar kommer att leveras i ”kit” för slutligt montage på plats.

Ett annat avtal har ingåtts med det polska företaget Tines för uppgradering av Pavlodars infrastruktur.  Båda affärerna kommer att finansieras av den polska banken BGK.

- Att öppna ett monteringsbandet i Pavlodar är ekonomiskt motiverat, säger Pesa styrelseordförande Tomasz Zaboklicki.

- Att skeppa våra produkter till Kazakstan har visat sig vara oekonomiskt. En ny monteringslinje gör det möjligt för oss att utöka våra erbjudanden till andra regioner, säger Tomasz Zaboklicki vidare.