800 kilometer järnväg kan byggas i Québec

Foto: sxc.hu

Enligt ett förslag från en kanadensisk pensionsfond, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, skulle en 800 kilometer lång järnväg till delstaten/provinsen Labrador kunna bidra väsentligt till ökat välstånd i Québec. I Labrador finns stora naturresurser att exploatera. Gruvprojekt där skulle enligt beräkningar kunna locka 20 miljarder kanadensiska dollar i privata investeringar och genera omfattande avgifter för gruvbrytningstillstånd.

I Québec ekonomiska budget för 2012 står att ”järnväg är avgörande för att utnyttja detta område med stora rikedomspotentialer".

Kostnaden som beräknas till 5 miljarder dollar för att bygga järnvägen skulle det privata näringslivet och den förutnämnda pensionsfonden stå för. Diskussioner har inletts med gruvföretag för att uppskatta deras transportbehov.