Rushrail och Trätåg skriver avtal

Tågoperatören Rushrail har skrivit avtal med Trätåg om transporter av trä på järnväg. Trätåg arbetar med att öka de rälsbundna trätransporterna och tar nu hjälp av Rushrail de närmaste åren.

Rushrail hoppas att avtalet ger dem en stark bas för en fortsatt expansion på transportmarknaden. Trätåg har från år 2005 till år 2011 ökat transportvolymen på Sveriges järnvägar från 1,3 miljoner ton till 2,8 miljoner ton.

- Vi är mycket nöjda med vad RushRail AB kan erbjuda och vi bedömer att de kan ge oss kostnadseffektiva, stabila och flexibla transportlösningar utifrån den verksamhet Trätåg, tillsammans med våra ägare Stora Enso Skog AB och Korsnäs AB, kommer att bedriva de närmaste åren, säger Olle Pettersson, vd för Trätåg, i ett pressmeddelande.