Ny järnväg mellan Peking och Inre Mongoliet

Världsbanken har nyligen godkänt ett lån på 200 miljoner dollar, drygt 1,3 miljarder kronor, till Kina för att bygga ut en ny järnvägskorridor till den autonoma republiken Inre Mongoliet. 

ZhangHu-projektet som den nya banan heter är utformad för att möta befintlig och förväntad efterfrågan på transporter längs sträckan Huhehaote-Zhangjiakou och vidare till Peking.  Järnvägskapaciteten ska byggas ut för att minska transporttiden för passagerare och gods.  Inre Mongoliet är en region som växer så det knakar både när det gäller städernas befolkning och industriproduktion, vilket skapar stort tryck på den befintliga transportinfrastrukturen.

Genom en direkt länk mellan Inre Mongoliet och Peking kommer regionen att få en dramatiskt förbättrad tillgänglighet. Den nya linjen kommer att frigöra kapacitet på en befintlig linje som uteslutande kan användas för internationell godstrafik till och från regionen och andra närliggande områden. Man tror även att den nya järnvägen kan bidra till diversifieringen av Inre Mongoliets ekonomi.

Restiden mellan vissa städer i Inre Mongoliet, som Jining och Huhehaote, kommer att kortas från tre timmar till 45 minuter.

Den totala projektkostnaden för ZhangHu-projektet är 4,5 miljarder dollar och är en av flera järnvägslinjer som föreslås i Kina på medellång eller lång sikt.