Milstolpe för Eurocarex

Bild: Eurocarex

De första testerna av en höghastighetsgodsbana, mellan flygplatsen i Lyon i Frankrike och järnvägsstationen St Pancras i London, har testats för första gången med tillfredsställande resultat.  I projektet deltar SNCF, Eurotunnel, Air France, La Poste, FedEx, WFS, ADP, Roissy Carex, London Carex, Lyon Carex och Liège Carex.

Godsbanan passerar flygplatsen Charles de Gaulle i Paris och tunneln under Engelska kanalen. Testet visar att det finns såväl tidsvinster som effektivitetsvinster och miljömässiga vinster att gå över till järnvägstrafik från intermodal godstrafik med flyg eller lastbil.

Höghastighetsgodståget kan lastas med 120 ton gods, vilket motsvarar 7 långtradare eller 7 fraktplan av typen Boeing 737. Godståget lämnade Lyon den 20 mars kl 16:42 och var framme i London morgonen dagen därpå efter att gjort ett kort uppehåll för att ta emot extra last på flygplatsen Paris-Charles de Gaulle.