DB minskar kabelstölder med DNA-teknik

Kopparstölder är ett växande problem i flera länder, inte minst inom järnvägen. I Tyskland försöker Deutsche Bahn (DB) komma åt problemet genom att märka signalkablar med artificiell DNA. Tekniken används redan på järnvägen från Berlins nya flygplats.

– Vi märker kablar och metalldelar på kritiska punkter. Det kommer att göra det möjligt att identifiera DB:s egendom och det blir praktiskt taget omöjligt för tjuvar att sälja stulen metall eller kabel vidare, säger Gerd Neubeck, säkerhetsansvarig på DB.

 2011 registrerade DB en ökning av metallstölderna med 50 procent jämfört med föregående år. Den dramatiska ökningen märktes främst i början av året. Sedan DB började med DNA-märkning har stölderna minskat markant.