Norrlands järnvägar måste förbättras

Ådalsbanan vid nyinvigningen 2010 i Kramfors. Upprustningen omfattade inte hela sträckan. Foto: Leojth

Politiker i Gävleborgs län och Ådalen kräver att järnvägen förbättras i Norrland, bland annat med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och en upprustning av Ådalsbanan.

Längs Ådalsbanan ligger många exportindustrier och på en sträcka där mellan Nyland och Ånge är banan i så dåligt skick att man sänkt hastigheten till 40 kilometer i timmen. Det leder till långa ledtider för industrin, påpekar politikerna.

Upprustning av Ådalsbanan och dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är ett par aktuella krav på bättre järnväg, som förs fram av industrin och politiker i.

Politiker och industrin i Ådalen anser att Ådalsbanan mellan Nyland och Ånge måste rustas upp. Längs banan ligger bland annat Mondi Dynäs pappersbruk och SCAs sågverk i Bollstabruk.– Banan är i så dåligt skick, att man har sänkt hastigheten. I dagsläget gäller 40 kilometer i timmen på banan, vilket gör att det blir väldigt långa ledtider. Det är absolut ingen mening att köra persontrafik på banan till exempel, säger Bengt Sörlin, moderat oppositionsråd i Sollefteå, till SVT Mittnytt.– Det vi vill ha är framför allt en höjning av hastighetsbegränsningen till 70 kilometer i timmen. Då får vi en bana som industrin kan lita på, säger Bengt Sörlin, moderat oppositionsråd i Sollefteå till SVT Mittnytt.   I en debattartikel i Gefle Dagblad argumenterar Anders Franck, vice VD i Mellansvenska handelskammaren, för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.”Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är inte enbart en regional utan i högsta grad en nationell angelägenhet. Nya Ostkustbanan är en nödvändighet för den svenska basindustrins konkurrenskraft. För varje år som går blir sträckan mellan Gävle och Härnösand en allt tydligare flaskhals, som hotar tillväxt och utveckling”, skriver han.