Hybridlok i drift i Schweiz

Foto: SBB Cargo

Schweiziska SBB Cargo har tagit det första av sammanlagt 30 beställda hybridlok i drift. Enligt SBB Cargo är loken de modernaste som finns på marknaden i dag. Det första loket kommer att användas på huvudlinjerna och för rangering av tåg. Det andra loket levereras i början av maj och de återstående 28 levereras allteftersom, ett lok var tredje vecka  fram till och med slutet av 2013.

Hybridloken av modellen EEM 923 är särskilt anpassade för framtida behov hos SBB Cargos kunder. Tack vare beställningen kan SBB Cargo använda ett mindre antal varianter av spårfordon, vilket ska minska kostnaderna för drift och underhåll av hela vagnsparken.

Lokförare ska snabbt kunna växla från el- till dieseldrift, men loken kommer till 90 procent att vara eldrivna. Bara på rangerbangårdar utan luftledningar går loken över till dieseldrift. I och med det kan SBB Cargo minska sina koldioxidutsläpp med 4000 ton per år.