Spanska CAF:s försäljning går till 75 procent på export

CAF-tillverkad spårvagn för Edinburghs spårväg. Foto: CAF

 Den spanska järnvägsfordontillverkaren CAF ökade sina ordervärden med 11 procent 2011 jämfört med 2010, framgår av företagets nyligen publicerade resultat. 75 procent av kunderna kommer från andra länder än Spanien.

Under 2011 tillverkade CAF 1096 vagnar. CAF levererade bland annat ett hundratal tunnelbanevagnar till Caracas i Venezuela, nästan lika många pendeltåg till São Paulo i Brasilien samt drygt 20 vagnar till Saudiarabiens järnvägar.

Företaget hade en nettoomsättning på 1,7 miljarder euro 2011, vilket är en uppgång med 10 procent mot 2010.