Grönt ljus för vagnsfabrik i Indien

Indiens regering har gett klartecken till etableringen av en vagnsfabrik i Palakkad i delstaten Kerala. Fabriken kommer att producera 400 vagnar om året, speciellt byggda av aluminium för Indian Railways, det statliga indiska järnvägsbolaget.

Projektet finansieras utifrån modellen offentlig-privat samverkan, där Indian Railways bidrar med 26 procent av tillgångarna i ett joint-venture-företag. Av delstaten Kerala kommer Indian Railway nu att köpa upp den tomt där den framtida fabriken ska stå. Kerala är en med indiska mått rik delstat i södra delen av landet.

Bygget av fabriken i beräknas starta 2013 och vara klart om tre år.