Mid Cargo blir CFL Cargo Sverige

Foto: Doug Wertman

CFL Cargo SA och Svensk Tågkraft AB förenar sina krafter för att utveckla godstransport mellan Skandinavien och övriga Europa genom gemensamt ägarskap av det svenska järnvägsbolaget Mid Cargo AB. CFL Cargo tar över 51 procent av Mid Cargo AB:s andelar. Mid Cargo har sitt huvudkontor i Nässjö och kommer från och med nu att heta CFL Cargo Sverige AB. Syftet med den gemensamma satsningen är att integrera CFL Cargo Sveriges nationella verksamhet i CFL Cargos internationella nätverk och att utöka dess geografiska räckvidd. CFL Cargo kan nu erbjuda sömlös gränsöverskridande trafik från Sverige till Danmark och vidare, via Öresundslänken. Fernand Rippinger, styrelseordförande för CFL Cargo Sverige och vd för CFL Cargo, säger: – Tack vare vårt svenska dotterbolag kan vi nu utöka vår godstrafik norrut och lägga till ytterligare ett Skandinaviskt land till vår geografiska räckvidd, vilket är en viktig faktor när vi förser våra internationella kunder med skräddarsydda door-to-door-tjänster.Mid Cargo AB grundades 1990 som BK Tåg AB, i samband med avregleringen av järnvägsmarknaden i Sverige och var den första privata järnvägsbolaget som tog över trafik från SJ.