Entreprenör för byggandet av Stensviks station utsedd

Station Stensvik (Kivenlathi) ligger längst västerut på Västmetron, Helsingfors nya tunnelbaneutbyggnadsprojekt som kopplar samman Esbo med den finska huvudstaden. Karta: Länsimetro

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy vann entreprenaden för brytningen av Stensviks station och bantunnlarna för Länsimetros (Västmetron) sträcka Mattby–Stensvik. Kalliorakennus kommer att utföra brytningen av Stensviks station och ca 2 km av en parallell dubbeltunnel, spårbyteshallen och de nödvändiga schakt som mynnar ut på markytan. Värdet på entreprenaden uppgår till 26,3 miljoner euro. Det skriver Länsimetro i ett pressmeddelande.

 - Brytningen av sträckan Mattby–Stensvik fortsätter med stationerna och bantunnlarna. Brytningsarbetena fortsätter till slutet av 2017, berättar Länsimetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.Nya stationer på den sju kilometer långa sträckan från Mattby till Stensvik är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk depå ska byggas i Mossberget. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.