Mobilsignaler gav snabbare tåg

ETCS huvudkomponenter är eurobaliser, radioblockcentral (RBC) samt omborddator. Nu har de optiska stoppsignalerna har helt ersatts av mobilsignaler i det mobilbaserade ETCS-systemet. Foto: Siemens

Turtätheten ökade och restiderna minskade när det tidigare signalsystemet ersattes av mobilbaserade ETCS-systemet på sträckan Erfurt – Leipzig i Tyskland.

Trafikövervakningen av sträckan, som tillåter hastigheter upp till 300 km/h, sker via GSM-R, mobiltekniken för järnvägsstyrning. Tågen kan köras med kortare intervaller. Det beror på att de inte behöver köra långsammare för att kunna vänta på nya kommandon via signalerna. Den nu invigda sträckan på 123 km är en del av en 500 km långt spåravsnitt mellan Berlin och München. När den öppnas 2017 blir restiden mindre än fyra timmar. Siemens installerade den nya tekniken tillsammans med partnern Kapsch Carrier.

ETCS (European Train Control System) är en europeisk standard för ATP (Automatic Train Protection) som tillsammans med GSM-R (GSM for Railways) utgör ERTMS (European Rail Traffic Management System)..

ETCS huvudkomponenter är eurobaliser, radioblockcentral (RBC) samt omborddator. Omborddatorns grundfunktion är att baserat på data som översänts från marksystemet (eurobaliserna och/eller RBC) säkerställa att nuvarande och kommande hastighetsrestriktioner följs, samt att passage av signaler med stoppbesked inte kan ske.

I de fall då föraren inte respekterar gällande hastighetsbegränsningar eller ej påbörjar inbromsning i tid för att reducera farten till kommande hastighetsbegränsningar griper omborddatorn in med broms. ETCS ger även full hyttsignalering, d.v.s. all för tågföraren nödvändig information presenteras på en dataskärm ombord. ETCS medger 500 km/h och anses ha ett bättre gränssnitt system för förare, med en grafisk bild av vad som gäller framåt i spåret.Källa: Siemens

ETCS huvudkomponenter är eurobaliser, radioblockcentral (RBC) samt omborddator. Nu har de optiska stoppsignalerna har helt ersatts av mobilsignaler i det mobilbaserade ETCS-systemet. Foto: Siemens