Justitieutskottet säger ja till id-kontroller

Foto: MPD/Flickr

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader.

Enligt förslaget ska regeringen få meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna. Regeringen får också meddela föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs. Lagen ska börja gälla den 21 december 2015 och sluta att gälla den 21 december 2018.

Centerpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om id-kontroller i en reservation. Partierna menar att förslaget innebär en tydlig urholkning av asylrätten, eftersom det i praktiken blir omöjligt för många flyktingar att ta sig till den svenska gränsen.