Nu pågår samråd för Gula linjen

Visionsbild av biljetthall i Hagastaden. Bild: SLL

Sedan den 2 december och fram till 15 januari tar Stockholms läns landsting, SLL, emot synpunkter på den färdiga tunnelbanans placering och utformning och på hur Gula linjen påverkar omgivningen under byggtiden.

Samrådet sker inför upprättande av tillståndsansökan enligt miljöbalken och järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Alla synpunkter är enligt SLL värdefulla och ger förutsättningar för ett fortsatt bra planeringsarbete.- För oss är nyttan för resenärerna det viktigaste när vi planerar nya tunnelbanan, säger projektchef Malin Harders. Därför vill vi gärna få in så mycket synpunkter som möjligt på våra förslag på stationsutformning och placering av entréer. Att få tillgång till lokalkunskap från närboende och andra är mycket värdefullt för vår fortsatta detaljplanering och inför byggskedet.

Gula linjen blir 4,1 kilometer lång med två nya stationer; Hagastaden och Arenastaden. Vid Odenplan, som är Gula linjens startpunkt, blir det smidigt att byta till Gröna linjen och till andra kommunikationer. Under samrådsperioden genomför SLL två öppet hus där man ställer ut förslag, svarar på frågor och tar emot synpunkter.

Öppet Hus sker här:Onsdag den 9 december kl. 15-19 i Solna bibliotek, Bibliotekstorget 12, Solna centrum. Torsdag den 10 december kl. 15-19 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6.Källa: SLL