Siemens får amerikansk stororder

Foto: Siemens

Tre delstater i USA har tillsammans beställt 34 ​​dieselelektriska lok från Siemens med kapacitet att köra i hastigheter upp till 200 kilometer i timmen. Det är delstaterna Kalifornien, Illinois och Maryland som beställt loken till ett värde av 225 miljoner dollar. Det omfattar en option på ytterligare 225 lok.

Loken kommer att byggas i Siemens produktionsanläggning i Sacramento, Kalifornien och levereras från hösten 2016 till mitten av 2017. Genom det delstatsövergripande samarbetet har man lyckats sänka inköpskostnaderna.