Ny australisk förening ska öka säkerheten på spåren

Tåg i delstaten Victoria i Australien. Foto: Marcus Wong

En ny australisk förening, Tracksafe Foundation, kommer att hålla sitt första konstituerande möte i mars. Syftet är att öka medvetenheten kring säkerheten på järnvägen. Ett växande problem i Australien är att människor otillåtet uppehåller sig på spårområdet. Ett fenomen som ”tågsurfning” har fått något av kultstatus i landet.

- En tragedi inträffar varje dag någonstans på vårt nätverk, säger Andy Summers, chef på UGL till tidningen Railway Gazette International. Han pekar ut olyckor vid plankorsningar, otillåten vistelse på spåret samt självmord som de främsta orsakerna till att människor omkommer eller skadas allvarligt.

Tracksafe Foundation kommer att drivas som ett gemensamt initiativ av UGL och Australasian Railway Association (ARA). Enligt ARA inträffar 30 dödsolyckor om året i Australiens 23 500 plankorsningar och det sker 200 självmord på järnvägen.

Tracksafe Foundation kommer att arbeta med myndigheter, skolor och föreningar för att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor. Föreningen kommer även att arbeta aktivt med att stödja förare, vakter och underhållspersonal som varit med om allvarliga händelser och som ofta lider av stress fler år efteråt. Föreningen har en målbudget på 2 miljarder australiska dollar.

I Europa har ett liknande projekt startat, Restrail (Reduction of Suicides & Trespassers on Railway Property) så sent som i november förra året. Initiativtagare är UIC och projektet som är ett forskningsprojekt leds av sju operatörer och infrastrukturhuvudmän, sex forskningscenter och tre leverantörer. Programmet finansieras av EU och kommer att pågå i 36 månader.