Upprustad tågsträcka nystartar i Norge

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket

Snart släpps trafiken på igen på sträckan Sandvika – Lysaker på Drammenbanan i Norge. Banan har varit stängd för ombyggnation sedan 2013. Stationer har rustats upp, en ny signalanläggning har installerats och en rangerbangård har tillkommit.

Sträckan från Sandvika till Lysaker är sju kilometer lång. När den nya Bærumtunneln öppnades 2011 gjorde den det möjligt att genomföra åtgärder för att öka kapaciteten i Oslo-området på det befintliga spåret och det beslutades då att bygga en rangerbangård för pendeltåg från öst på Høviks station med fler tåg som kommer att serva Lysaker dit många arbetspendlar.