Cactus vinner stor järnvägsorder

Foto: Cactus

Kontraktet på ett delsystem till nationell trafikledning (NTL) löper på åtta år med möjlighet till nio års förlängning i treårsintervaller. Kontraktet omfattar också utveckling och underhåll av systemet. Leveransen är en underentreprenad till Alstom Transport med Trafikverket som slutkund.

Cactus är ett privatägt företag med god tillväxt från 12 anställda 2006 till 70 anställda 2015. I slutet av 2016 passerar Cactus 100 anställda. Ökningen sker genom en kombination av rekryteringar och konsultförstärkningar.

NTL är en viktig del av Trafikverkets projekt att förbättra punktlighet, kundkommunikation och kapacitetsutnyttjande i järnvägsnätet över hela Sverige. Cactus åtagande ingår som en del i införandet av Iconus  – det nya trafikledningssystemet från Alstom Transport.

– Cactus kompletterar vårt erbjudande väl och har svarat upp mot de omfattande och tekniska kriterierna som ställts i kravspecifikationerna, säger Per Öster, vd Alstom Transport i Norden.

– Vår långa erfarenhet av att bygga kritiska järnvägssystem i en miljö präglad av innovation och lyhördhet, gör oss till en attraktiv partner, säger Fredrik Bergström, vd