Aktuellt om Salaurspårningen

Den 26 oktober spårade ett persontåg ur i närheten av Sala station. Trafikverket utreder nu orsaken till händelsen. Foto: Trafikverket

Efter tågurspårningen den 26 oktober i närheten av Sala station, har nu trafiken delvis åter kommit igång. Den 29 oktober återupptogs delar av SJ:s trafik på sträckorna Stockholm–Falun/Borlänge/Mora.  Enligt Trafikverket så är SJ:s trafik Linköping–Sala via Eskilstuna inställd på sträckan Västerås–Sala i båda riktningar och ersätts av buss. Även i fortsättningen blir det förseningar på flertalet avgångar samt vissa inställda avgångar till preliminärt den 6 november, meddelar Trafikverket.

Urspårningen skedde på ett skyddsspår och inga personskador rapporterades. Loket hade fått omfattande skador och en av vagnarna hade också skadats. Bommarna vid urspårningsplatsen och en kur med signalteknisk utrustning blev krossad. Det skadade loket och vagnen har nu bärgats. Loket lyftes över på en trailer med en kran och kördes bort på via vägen. Den skadade vagnen kunde bogseras bort på spåret. Nu har man också påbörjat att återställa och laga den tekniska utrustningen. Trafikverkets utredare ser nu över orsakerna till urspårningen och kommer att återkomma med besked när utredningen är genomförd.Källa: Trafikverket