Stationsområdet i Växjö ska utvecklas

Visionsbild för Växjö stationsområde. Det ska bli ett levande område med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med 100 000 invånare. Illustration: Per Reinholtz.

Stationsområdet i Växjö byggdes på 1870-talet för en stad med knappt 4000 invånare, men med Växjös kraftiga expansion fyller området inte längre sin funktion helt och fullt. Syftet med stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde är att bygga för framtiden.

Den 22 oktober bjuder kommunföreträdare in till samrådsmöte, där Växjö kommuns planchef Djana Micanovic, projektledare David Johansson och trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg, berättar om hur norra stationsområdet ska utvecklas framöver.

Några punkter på dagordningen:

  • Nuvarande resecentrum rivs och ersätts av nytt.
  • Ny lösning för busstrafiken.
  • Avstängning av Norra järnvägsgatan för ”vanlig” trafik. (Gäller ej ambulans, taxi, räddningstjänst, berörda fastighetsägare)
  • Förändring av offentliga ytor och allmänna platser.