Delar av Goodtech blir åter svenskt

Rolf Tannergård. Foto: Goodtech

Huvudägaren Rolf Tannergård köper tillbaka den svenska delen av Goodtech som ingår i Goodtech Intressenter AB. Grunden i den nya verksamheten, som kommer att verka under varumärkena Eitech och Inac, blir därmed tidigare El & Industrimontage-koncernen. En koncern vilket Tannergård startade 1994 och som sedan fusionerades med norska Goodtech ASA hösten 2010.

Tannergård har varit ägare i Goodtechs svenska verksamhet sedan starten av El & Industrimontage Svenska AB 1994 och vill åter ge bolaget förutsättningarna att bli en framgångsrik och ledande aktör i elteknikbranschen. Det finns goda förhoppningar om framtida tillväxt och lönsamhet eftersom nöjda kunder sett till att orderstocken är den största i företagets historia.

– Ett lyckat projekt är lika med en nöjd kund vilket är avgörande för framgång och tillväxt, säger Rolf Tannergård. För oss är det viktigt att tänka långsiktigt i alla relationer med våra intressenter och på vilket sätt vårt arbete påverkar miljön. Detta verkar vara något som även våra kunder uppskattar.

En anledning till återköpet är att de synergier och det värdeskapande företaget trodde fanns genom fusionen 2010 med norska Goodtech ASA inte har gått att realisera med vikande värderingar som följd. Rolf Tannergård känner starkt för verksamheten och personalen och vill nu skapa en möjlighet för alla medarbetare att gå in som delägare på samma villkor. Med sitt entreprenörskap, sin kompetens och sin erfarenhet har Tannergård genom åren deltagit i många projekt samt startat och etablerat framgångsrika företag.

– I företaget har vi alltid strävat efter en platt organisation, där delegering av ansvar och befogenheter med tydliga mål och uppföljning är i fokus, säger Olle Backman, blivande koncernchef i Eitech. Vi skapar efter egen förmåga hållbara relationer och bra affärer. Allt med en känsla av ansvarstagande.

Det finns specialistkompetens inom företaget, exempelvis tillverkande enheter i Arboga och Umeå som tillverkar signalskåp och lågspänningsställverk. I hela företaget finns kunskap inom elteknik; från tele, data och signalsystem, upp till högspänning 400 kV. Inom organisationen finns lång erfarenhet och vilja att möta kundernas behov.