Fler tåg mellan Mariestad och Örebro

Öresbro Centralstation. Foto: Wikipedia/Fredrik Tersmeden

Region Örebro län har nu kommit överens med Västtrafik om att utveckla trafiken med Kinnekulletågen. Antalet tåg som går hela sträckan Mariestad-Örebro utökas till sju turer per dag. Det är följden av ett beslut som har tagits i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad. Förändringen planeras träda i kraft i juli 2016.

Förändringen innebär att antalet Kinnekulletåg som går hela sträckan Mariestad-Örebro utökas. Avgångarna ersätter de Kinnekulletåg som idag vänder i Hallsberg, samt merparten av Tåg i Bergslagens trafik mellan Örebro och Laxå.

- Det här beslutet ger länet bättre koppling till norra Västra Götaland och tvärtom, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Framför allt ger det Laxå bättre kommunikationer till norra Västergötland men också en bättre koppling från t.ex. Mariestad till Örebro universitet etc.

- Högre turtäthet innebär att pendlingsresorna blir mer flexibla, säger Anders Ceder (S), regionråd och vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad . Det ger människor bättre förutsättningar för att kunna arbeta eller studera på en ort och bo på en annan ort. Det är en viktig åtgärd för att förmå fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Det är i sin tur avgörande för om det ska vara möjligt att nå de klimatmål som finns uppsatta regionalt, nationellt och internationellt.