Snart rullar Pågatåg mellan Malmö-Trelleborg

Åtgärdsprojekt på Trelleborgsbanan. Karta: Trafikverket

Trafikverket är igång med att anpassa Trelleborgsbanan för persontrafik, samtidigt som godstågen fortsätter att köra som vanligt. Under december 2015 blir det möjligt att åka Pågatåg mellan Trelleborg och Malmö.

I projektet med att upprusta Trelleborgsbanan ingår nya pågatågsstationer i Trelleborg, Östra Grevie och Västra Ingelstad. I Trelleborg byggs stationen det gamla stationsläget. För att öka säkerheten på banan byggs också fem planskilda korsningar längs sträckan. I samband med detta byggs ett flertal nya vägar. Samtliga obevakade järnvägskorsningar kommer att tas bort.

Ett nytt mötesspår byggs i Östra Grevie och mötesspåren i Västra Ingelstad samt Skytts Vemmerlöv förlängs. Det kommer också att göras kringåtgärder som ramper och trappor till plattformarna, parkeringsplatser, busshållplatser, samt väder- och bullerskydd.