Trafikverket förbereder för nytt järnvägsspår vid Flemingsberg station

Flemingsberg station. Foto: Christer Wiik

Under hösten och fram till och med årsskiftet 2016/2017 kommer Trafikverkets och dess entreprenörer att schakta bort marken mellan vägen och järnvägen i  Flemingsberg i Huddinge kommun, där det nya spåret kommer att förläggas. Arbetet är en del av projektet BanaVäg Flemingsberg.

Vid Flemingsberg station ska Trafikverket bygga ytterligare ett järnvägsspår och för att kunna genomföra detta krävs mer yta. Därför påbörjas en parallellförflyttning av väg 226 Huddingevägen, inklusive korsningen Hälsovägen, med 25 meter som mest. När vägen är flyttad schaktas slänter mot järnvägsområdet och Regulatorbron förlängs.

När dessa åtgärder är genomförda finns det yta att bygga ytterligare ett spår vid Flemingsberg station. Det kommer att ligga ungefär där slänten intill fjärrtågsplattformen mot Huddingevägen ligger idag.

Källa: Trafikverket