Metro Köpenhamn grenar av sig

Vy över Nordhavnsområdet. Foto: Dragör Luftfoto
Flintholm station är en viktig knutpunkt i Köpenhamns kollektivtrafiksystem. Foto: Christer Wiik

Köpenhamn fortsätter att bygga ut sitt förarlösa Metrosystem. Förutom att bygget av projekt Cityringen har kommit en bra bit på väg, i synnerhet vad gäller tunneldrivningen, så har även förgreningsprojektet för den norrgående Nordhavnslinjen avancerat i sin byggfas. Därtill pågår projekteringen av den kommande Sydhavnslinjen för fullt.

Den automatiska och förarlösa metron i Köpenhamn har sedan den första etappen invigdes 2002, etablerats som ett populärt trafikslag i den danska huvudstaden. Metron ses framförallt som ett fullgott komplement till det sedan tidigare väl utbyggda S-tågnätet, Storköpenhamns pendeltågsnät, vilket ansluter vid flera Metrostationer. Köpenhamn har också ett mycket omfattande stadsbussnät, och flertalet busslinjer passerar också någon eller några av Metrons stationer.

Cityringen kopplar ihop knutpunkterMen trots framgången med Metrons första etapper har systemet sina brister, framförallt har den ingen direkt koppling till S-banenätets stora knutpunkter som exempelvis Østerport, Nørrebro och inte minst Köpenhamns centralstation, Hovedbanegården.  

Som ett svar på detta togs 2007 ett beslut om att bygga Cityringen, en ytterligare etapp i utvecklingen av Köpenhamns Metro. Cityringenprojektet, som inleddes 2009, ska vara klart 2018 och kommer att få 17 underjordiska stationer.

Ringen består av två nya linjer där M3 trafikerar hela sträckan och kompletteras av M4 som löper runt ringens östra del. I och med detta får landets Centralstation även ett tunnelbanesystem knutet till sig. Även andra viktiga trafikknutpunkter i Köpenhamn får en koppling till Metron när Ringenprojektet står klart, bland annat S-stationerna Østerport och Nørrebro. Via stationerna Frederiksberg (en egen kommun innesluten i Köpenhamn) och Kongens Nytorv länkas Cityringen även ihop med det befintliga Metrosystemet.

Att ta sig runt hela ringleden kommer att ta 23 minuter. Och när Cityringen är klar pekar prognoserna på att cirka 85 procent av Köpenhamns invånare i stadens mest tättbebyggda områden kommer att ha maximalt 600 meter till närmaste Metro eller S-tågstation. Ringen består av två nya linjer där M3 trafikerar hela sträckan och kompletteras av M4 som löper runt ringens östra del.

Tunnelgenombrott vid EnghavepladsCityringen kommer att löpa genom stora delar av Köpenhamns innerstad och även kommunenklaven Frederiksberg helt i tunnel. De fysiska anläggningsarbetena för Cityringen satte i gång 2011 och två av tunnelborrmaskinerna i projektet har successivt jobbat sig fram under den danska huvudstaden.

Tidigare i år skedde ett genombrott med den ena tunnelborrmaskinen, döpt till Nora, vid Enghaveplads i Köpenhamn och i och med detta är denna kommande station kopplad samman med Frederiksberg och Nørrebro. . Nora hade därmed borrat sig fram från tunnelarbetsplatsen i Nørrebroparken och fortsätter att från Enghaveplads forcera tunneln mot Sønder Boulevard.  Den andra tunnelborrmaskinen Tria följer samma väg som Nora, då två parallella tunnelrör ska grävas ut för metrotågen som kan köras i båda riktningarna.

 

Arkitektonisk särprägel Byggbolaget MT Højgaard A/S har fått uppdraget att inreda och färdigställa Cityringens stationer. De framtida Metrostationerna är alla underjordiska och var och en får sin egen unika arkitektoniska utformning. Medan de befintliga tunnelbanestationerna kännetecknas av en enkel och stram arkitektur som går igen i samtliga stationer kommer fler färger och material att användas på Cityringens kommande stationer, där var och en får sin egen särprägel.

 

Nordhavnslinjen Cityringen kommer även att få en avgrening i form av två nya metrostationer i den nyutvecklade stadsdelen Nordhavnen, nordost om centrala Köpenhamn. Här ska spektakulär boendemiljö samsas med funktionella kontorsytor i syfte att skapa en attraktiv miljö som ska locka till exklusiv inflyttning och arktektoniskt ytterligare befästa Köpenhamns position på den internationella scenen. Metrosträckningen kommer att vara ett fristående nästan tre kilometer långt nyanlagt spår från den cirkulära metroringen. Stadsdelen är tänkt att direkt och genom omflyttning svälja en del av den prognostiserade befolkningsökningen i Köpenhamn fram till 2025 på 100 000 medborgare. Metro och bekväma cykelvägar ska dominera stadsdelen gröna trafikkoncept.

- De fysiska arbetena med att bygga den framtida tunnelbanestationen vid Nordhavn station inleddes januari 2015 och nästa år kommer den underjordiska tunnelbyggarbetsplatsen på Orientkaj att ställas i ordning. Nordhavnlinjen beräknas öppna för passagerare vid årsskiftet 2019-2020, säger Nete Engbo Kamper, pressinformatör på Metroselskabet, trafikoperatören för Metro Köpenhamn.

SydhavnslinjenI februari 2015 beslutade danska folketinget att en ytterligare avgrening av metron ska byggas i söder, till Sydhavn. Den kommande Sydhavnslinjen, som beräknas stå klar 2023, kommer att bestå av fyra underjordiska stationer, Fisketorvet, Frederiksholmsløbet, Slusen och Mozarts plats, liksom en högbanestation vid Ny Ellebjerg, där det blir lätt att byta till regional- och S-tåg.

Ny Ellebjerg blir en trafikknutpunkt av både regional och nationell betydelse. Här kommer det att finnas förbindelser mellan metron, S-tåg, samt regional- och fjärrtåg. Sydhavnslinjen med station Ny Ellebjerg blir därmed inte bara en förlängning av Cityringen, utan även en del av en möjlig framtida, förstärkt trafikknutpunkt i södra utkanten av stadskärnan.

. - Sydhavnsmetron är fortfarande i projekteringsfasen, men den så kallade ”avgreningskammaren” vid Otto Bussars väg byggs redan. Miljökonsekvensbeskrivningen för Sydhavnslinjen är nästan klar och ska skickas på remiss under hösten 2015, avslutar Nete Engbo Kamper.