Nu börjar bygget av Sökö station

Tunnelkorridoren under Sökö station. Sökö station kommer att placeras i omedelbar närhet av Sökö köpcentrum. Stationsområdet under markplan har markerats med en gul rektangel på bilden. Bild: Länsimetro

I oktober blir Västmetrons arbetstunnel i Sökö (Soukka) i Esbo klar. Efter brytningen av arbetstunneln kommer bygget av Sökö metrostation och bantunnel att påbörjas. Arbetet inleds omedelbart efter att drivningen av arbetstunneln är genomförd i oktober.