Vilken riktning tar höghastighetsbanan?

Katarina Thorvaldsson och Ronald Eiman på var sin sida om Peter Uneklint på Trafikverket.Foto:Elmia

Östlig riktning eller västlig riktning – hur ska egentligen höghastighetsbanan dras söder om Jönköping? Den frågan diskuterades under seminariet "Stadskampen" på Elmia Nordic Rail. – Oavsett dragning kommer det att gynna hela regionen, säger Kristina Thorvaldsson från Växjö kommun och Nätverket Höghastighetsbanan.

Nätverket Höghastighetsbanan består av kommuner i östra Småland, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskola samt Linnéuniversitetet. Deras främsta argument för en östlig riktning är det stora resandeunderlaget på 600 000 personer i regionen. Samtidigt knyter sträckan samman starka arbetsmarknadsregioner samt universitet och högskolor.

– En av våra utmaningar är att en dragning via Växjö innebär en längre väg för tågen. Vår respons på det är att alla tåg inte behöver gå genom Jönköping, utan det går att lösa med ett triangelspår öster om Jönköping. Vi är väldigt måna om stationen i Jönköping och den är väldigt viktigt för Växjö, säger Kristina Thorvaldsson.

Ronald Eiman är kommunchef i Ljungby kommun och han förespråkar den västliga riktningen som i princip innebär raka spåret söderut från Jönköping. Ner mot Värnamo, Ljungby och Hässleholm. Huvudargumentet är att den västliga sträckningen är kortast, med resultatet att restiden blir kortare och bygget billigare. Ronald Eiman menar även att den västliga sträckningen är mest miljövänlig.

– Överflyttningen från bil till järnväg blir som störst om man bygger höghastighetsbanor där det i dag endast finns väg, säger han.

Från båda sidorna lyfts den samhällsekonomiska nyttan fram samt vilken region som kan få bäst tillväxt av höghastighetsbanan. Den östliga sidan är den sida med bäst tillväxt för närvarande och det kan vara ett argument för att dra sträckningen där.

– Internationella exempel visar att effekten blir större om det görs satsningar på regioner med stark tillväxt. Vi får inte glömma att sydöstra Sverige har en problematisk situation på infrastruktursidan och höghastighetsbanan skulle koppla samman arbetsmarknaden i regionen på ett bra sätt, säger Katarina Thorvaldsson.

Ronald Eiman från Ljungby kommun gör en annan analys.

– Jag tror att förlusten för Växjö, om de inte får höghastighetsbanan, skulle bli betydligt mindre än vad den skulle bli för oss om vi inte får någon. De skulle fortfarande ha kvar en järnväg, medan vi skulle stå utan. Då är det svårare att få till en bra tillväxt, säger han.

I början av december samlar Sverigeförhandlingen in underlag från Trafikverket samt berörda kommuner och företag. Tanken är sedan Sverigeförhandlingen ska lämna konkreta avtalsförslag i februari 2016.