Trafikverket i samarbete med järnvägs-branschen för bättre tidhållning

Foto: Christer Wiik

Sverige behöver en punktlig järnväg. 9 av 10 tåg är i tid. Det är inte tillräckligt för den enskilde resenären och godstransportören. Nu har Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen ringat in åtgärder som kan eliminera många tusen förseningstimmar. Åtgärdsprogrammet presenteras under branschmässan Elmia Nordic Rail.

Idag är 9 av 10 tåg i tid. Inom fem år ska punktligheten öka till 95 procent. I praktiken innebär det en halvering av antalet försenade tåg. Sverige behöver en punktlig järnväg. Varje dag reser 370 000 personer och 180 000 ton gods transporteras med järnvägen.

Arbetet med att säkerställa järnvägens punktlighet är inget nytt. Det har pågått så länge järnvägen har funnits. Under senare år ha flera större satsningar gjorts som har gett positiva resultat. Men de bestående effekterna har varit svåra att nå. Det är detta järnvägsbranschen nu tillsammans förändrar. Tillsammans för tåg i tid handlar om hur man på ett systematiskt, långsiktigt och gemensamt sätt ska arbeta med järnvägens punktlighet. 80 % av alla förseningar kan härledas till åtta områden. Dessa områden utvecklas nu och åtgärder sätts in efterhand. I centrum för arbetet står människors resebehov och näringslivets transportbehov.