Totalt 47 tågbolag verksamma i Sverige

Foto: Christer Wiik

I den kommande tågtidtabellen trafikerar 1, 5 miljoner tåg spåren, och den innehåller mer än 1 800 banarbeten. 47 tågbolag har tid och plats i spåren inför trafikstarten den 13 december. Det skriver Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplan 2016 fastställdes den 25 september. Den innehåller såväl tidtabell för 1,5 totalt miljoner person- och godståg som tidplan för drygt 1 800 banarbeten. Den 13 december börjar den nya tågtidtabellen att gälla.

– Allt fler väljer tåget och det är trångt på spåren. Efter en nära och intensiv dialog med de tågbolag som ansökt om tid i spåret har vi fördelat kapaciteten för bästa trafiklösningar och samhällsnytta i en pålitlig tågplan, säger Jonas Westlund, chef Kapacitetsplanering på Trafikverket.

Några exempel på innehållet i tågplan 2016 är utvecklad snabbtågstrafik Stockholm–Oslo, en något utökad snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg och att Hallandsåstunneln öppnar för mer trafik på Västkustbanan samt förlängning av trafiken upp mot Halmstad.

– Vi rustar järnvägen och det påverkar kapaciteten. Det är till exempel nödvändigt att byta kontaktledningen på sträckan Falköping–Skövde för att få en hållbar järnväg, allt för att eliminera framtida störningar så mycket som möjligt. Vi har tillsammans fört en diskussion för att hitta den bästa lösningen för resenärerna, säger Jonas Westlund.

Alla tågbolag som trafikerar sträckan kommer att beröras när kapaciteten reduceras på Västra stambanan under perioder i tågplan 2016.

Källa: Trafikverket