TX Logistik får återkallat trafiktillstånd

Foto: Sebastian Terfloth

Företaget TX Logistik som kör gods på järnväg i Sverige, Danmark och Norge får sitt tillstånd att bedriva järnvägstrafik återkallat. Anledningen är att företaget brister i sina säkerhetsrutiner, bland annat inom riskhantering och kontroll av personal med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. Tillståndet upphör att gälla från och med den 5 oktober.

Transportstyrelsen återkallar tillståndet att bedriva järnvägstrafik eftersom företaget inte kunnat visa att de har ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Det innebär att TX Logistik brister i sina säkerhetsrutiner, bland annat inom riskhantering och kontroll av personal med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. Alla företag som opererar inom järnvägen, både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, måste ha ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Har man inte det, ökar risken för olyckor och det bidrar också till osund konkurrens.

– Det finns en risk att bristerna som påvisats kan leda till olyckor på järnvägen. TX Logistik saknar kunskap och förmåga att hantera säkerhetsrisker i sin verksamhet och det ser vi mycket allvarligt på, säger Anders Ullvén, chef sektion järnvägsföretag på Transportstyrelsen.