Konferens om infrastruktur i norr

Nattåg vid Åre station. Foto: Kasper Dudzik

Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken, Jämtland Härjedalen Turism och Handelskammaren en konferens om infrastruktur och kommunikationer i Åre den 24-25 september.

Näringslivets olika branscher är beroende av en väl fungerande infrastruktur med bra trafiklösningar. Inte minst i en region som Jämtland Härjedalen med dess geografiska läge med långa avstånd till de större marknaderna. Det gäller skogsnäringen, jordbruket och tillverkningsindustrin och naturligtvis besöksnäringen som är en basnäring i regionen. Även för verksamheter i den offentliga sektorn som vården och för utbildningssektorn med t ex Mittuniversitetet är betydelsen stor.

Mot den bakgrunden arrangerar Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken, Jämtland Härjedalen Turism och Handelskammaren en konferens om infrastruktur och kommunikationer i Åre den 24-25 september. Naturligtvis kommer SJ:s beslut att dra ner på nattågstrafiken till Jämtland att diskuteras men konferensen ska avspegla hela regionens möjligheter och behov oavsett transportslag. För att också sätta in vår region i ett större sammanhang har vi bjudit in infrastrukturminister Anna Johansson, fylkesrådman Odd Inge Mjöen, Britt Bohlin Nordiska rådet och forskaren Lars Westin Umeå universitet. Moderator är Ann-Louise Rönestål Ek.

Exempel på frågor som kommer att lyftas under konferensen är:

  Hur ser framtidens behov av infrastruktur och kommunikationer ut i Jämtland Härjedalen?

  Hur ser aktuella planer ut för vår region och hur nyttjar vi dagens resurser?

  Hur påverkar vi framtida planer för att öka resurstilldelningen?

  Hur löser vi behoven av kommunikation via IT och telefoni?

  Hur påverkas vi av vad som sker i vår omvärld?

-Goda kommunikationer och bra tillgänglighet är en mycket viktig del i allt utvecklingsarbete och vi är glada över att vi nu för tredje gången kunna arrangera den här konferensen och att dessutom kunna bjuda på en rad intressanta namn på talarlistan, säger Robert Uitto, regionråd och en av värdarna för konferensen.

Förutom de redan nämnda deltar bland annat Crister Fritzon vd SJ, Lasse Bardahl Avinor/Vernaes flygplats, Susanne Normann Swedavia, Maria Cederberg Destination Vemdalen och Sara Andersson Post- och telestyrelsen. Konferensen genomförs på Holiday Club i Åre.