”Ett fristående Alstom Transport skapar nya möjligheter”

Per Öster, vd Alstom Transport Norden. Foto: Alstom Transport

Den pågående affären mellan General Electric (GE) och Alstomkoncernen  är inne i slutskedet och målsättningen, enligt bolagen, är att slutföra transaktionen så tidigt som möjligt under det fjärde kvartalet 2015. Alstom Transport blir i samband med detta ett fristående bolag med uteslutande fokus på järnvägstransportsegmentet.

 Enligt Alstom Transport möjliggör detta en tillväxtstrategi, avgränsad profil och en tydlighet i kommunikationen gentemot omvärlden. - Vi fortsätter att växa och kan helt fokusera på järnvägstransportsegmentet, som är vår kärnverksamhet. Med de starka affärerna i ryggen och en fortsatt tillväxt får vi större tydlighet i kommunikationen gentemot våra kunder, säger Per Öster, vd Alstom Transport Norden.

Alstom Transport meddelar även att bolaget den 28 september flyttar sitt nordiska huvudkontor från Stockholm City. De nya lokalerna ligger i anslutning till järnvägsstationen i Sundbyberg.

Källa: Alstom Transport