Ökad tågkapacitet i Västsverige genom rustat signalställverk

Foto: Bombardier

Göteborg och Västsverige får markant ökad tågtrafikkapacitet tack vare en omfattande ställverksuppgradering som nu slutförts av Bombardier i samarbete med och på uppdrag av Trafikverket. Ställverket ersätter världens första datoriserade ställverk, som installerades av Bombardier 1978.

För att uppmärksamma händelsen arrangerar Bombardier ett öppet hus vid sin anläggning i Göteborg. I samband med evenemanget får besökare även möjlighet att besöka det nya ställverket som ökar stationens driftskapacitet från 400 till 700 tågrörelser per dag, vilket möjliggör betydande kapacitetslyft i Västsveriges järnvägssystem.

- I och med det här projektets slutförande har vi glädjen att förfoga över ett av världens största signalställverk i fullt bruk i Göteborg, vilket ger kapacitet för den ökade trafik som väntas i och med framtida projekt som exempelvis Västlänken och utbyggnaden av Hamnbanan, säger Anders Sundberg, projektledare vid Trafikverket.

- I nära samarbete med vår kund har vi kunnat slutföra denna komplexa och viktiga uppgradering utan några större störningar i ordinarie trafik, vilket är en stor framgång. Som marknadsledare inom signalsystem i Sverige är vi starkt engagerade i att förbättra den svenska järnvägens infrastruktur och tillväxt, säger Peter Cedervall, vd Bombardier Rail Control Solutions,