Markundersökningar på sträckan Almedal-Mölnycke

Foto: Kasper Dudzik

På sträckan Almedal-Mölnlycke genomför nu Trafikverket en lokaliseringsutredning där myndigheten undersöker jord, berg och grundvatten för att hitta bästa möjliga dragning för den nya järnvägen.Det bakomliggande syftet med denna lokaliseringsutredning är att Trafikverket så småningom ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås.

De två principer som utreds är att antingen dra järnvägen från Almedal via station Mölndals nedre och därefter vidare till Mölnlycke, alternativt att redan i Almedal vika av från Västkustbanan för att ta en kortare väg till Mölnlycke.

Under arbetet med lokaliseringsutredningen behöver vi undersöka jord, berg och grundvatten. Vid undersökningarna används ibland en mindre borrbandvagn. Rör som krävs för att undersöka grundvattnet kommer att borras ner i marken på vissa platser. Trafikverket kommer även genomföra mätningar samt fältinventeringar av natur- och kulturvärden.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska stärka kommunikationerna inom Västsverige och knyta regionens två största städer närmare varandra. Den förbättrar även kommunikationerna till Landvetter flygplats och är en del av en ny höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg via Jönköping.

Källa: Trafikverket