Spanien: höghastighetståg högprioriteteras

Foto: Namor88/Wikimedia Commons

Spaniens infrastruktur-, transport- och bostadsminister har nyligen presenterat budgeten för järnvägen 2016. Spanska utvecklingsministeriet planerar att investera 5,46 miljarder euro i järnvägen, en ökning med 5 procent jämfört med 2015.

Största delen av anslagen, 3, 68 miljarder euro, går till höghastighetsnätverket, bland annat till Medelhavskorridoren, ett projekt som går ut på att bygga järnväg med 1435 millimeters spårvidd från Valencia till Barcelona via Murcia och Alicante. Ett annat projekt som får 1,16 miljarder av budgetanslagen är en höghastighetslinje från Madrid till Galicien i väster.

En mindre summa, drygt 500 miljoner euro öronmärks till administration och underhåll och nästan lika mycket går till säkerhetsprogram för såväl nya som befintliga linjer, som konkret går ut på att bland annat ta bort plankorsningar.