Nu byggs stationsområdet i Älmhult om

Älmhults stationshus. Foto: Wikipedia

En större ombyggnad av stationsområdet i Älmhult har nu påbörjats. En ny gångbro kommer att byggas och plattformar ska höjas. Dessutom görs anpassningar på bangården.

En ny gångbro ska binda samman östra och västra sidan av centrum. Dessutom kommer plattformarna att höjas för att öka resenärernas tillgänglighet. Ombyggnaden innebär också att bangården för godstrafik kommer att elektrifieras för att få bättre möjligheter till rangering av godståg.

Ombyggnaden görs i samarbete med Älmhults kommun och håller på under tiden 24 augusti 2015 – 24 april 2016.

Natt- och helgarbete arbete kommer att ske och under vissa perioder utförs moment som kan uppfattas som störande. Arbetet kommer också att kräva totalavstängning som dock inte ska påverka persontrafiken men spårändringar kan förekomma under byggtiden.