Spanska OHL tar kontrakt i Norge

Ill: OHL

Spanska Obrascon Huarte Lain (OHL) har tecknat kontrakt Jernbaneverket för bygget av Langhus-Ski-etappen på Follobanan, Norges just nu största infrastrukturprojekt. Kontraktet är värt mellan två och tre miljarder norska kronor och arbetet ska inledas omedelbart.  

Kontraktet omfattar bygget av 3,5 kilometer järnväg från den södra öppningen av Follobanans tunnel till Ski. Till kontraktet hör även en total ombyggnad av järnvägsstationen i Ski och en utbyggnad av densamma för att omfatta höghastighetsspår. Den helt ombyggda stationen Ski kommer att ha sex spår.