Delbetänkade om underhåll överlämnat

Foto: Christer Wiik

Utredningen om järnvägens organisation överlämnade idag delbetänkandet Koll på anläggningen till infrastrukturminister Anna Johansson.

 I utredningen föreslås bland annat  att Trafikverket bör bygga upp ett underhållsystem, vilket innebär att ta fram systemstöd, metoder och arbetssätt för att ge en aggregerad bild av anläggningen, dess tillstånd, kostnad för att byta komponenter och när så behöver ske, kopplat till användningen av anläggningen. Trafikverket bör vid uppbyggnad av systemet utgå ifrån verksamhetens olika behov och särskilt identifiera dessa utifrån gällande regelverk.

Det föreslås också Trafikverket  tills vidare bör fortsätta att anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhåll.

- Regeringen har fokus på att förbättra järnvägen. En del i detta är att förstärka underhållet och på så vis minska trafikstörningar. Vi satsar därför 620 miljoner kronor extra 2015, och 1,24 miljarder extra kommande år under mandatperioden på underhåll. Därtill är det viktigt att se över hur arbetet med underhållet av järnvägen organiseras och bedrivs. Därför är jag glad att idag kunna ta emot Gunnar Alexanderssons delbetänkande som en del i det arbetet. Regeringen har varit tydlig. Staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande vid underhållet av de svenska järnvägarna, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) i ett pressmeddelande.

 

Hela delbetänkandet finns att läsa här