Branschen flaggar för Stora Transportdagen

Foto: Stefan Nilsson

Flera branschorganisationer inom den svenska transportsektorn är med och arrangerar Stora Transportdagen den 15 april i Stockholm. Stora Transportdagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer.

I år arrangeras Stora Transportdagen för nionde året i följd och programmet går i framtidens tecken. Temat för dagen är Våra transporter – hur ser den nära framtiden ut?

Bland årets talare finns infrastrukturminister Anna Johansson (S), Trafikutskottet ordförande Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottet vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) samt många spännande representanter från transportnäringen. Inspirationstalare är Stefan Hyttfors som nyligen belönats med Talarforums "Årets talare".

 

Organisatörer tillsammans med TransportGruppen är Branschföreningen Tågoperatörerna, Jernhusen, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Flyg, Sveriges Redareförening och Sveriges Åkeriföretag.

Läs mer på : www.storatransportdagen.se