Ny järnvägsräls med utbytbar slitbana

Bild: ReRail

 

Luleåföretaget ReRail AB har i samarbete med Luleå Tekniska Universitet utvecklat en ny typ av järnvägsräls. Det är en järnvägsräls med utbytbar slitbanan, vilket kan halvera kostnaderna för rälsunderhåll och samtidigt minskar koldioxidutsläppen vid rälsbyte.

Således återanvänds 85 procent av den gamla rälsen. Då den nya slitbanan består av ett betydligt hårdare material än dagens räls förväntas tvåkomponenträlsens slitbana få en fördubblad livslängd vilket ytterligare minskar koldioxidutsläppen.

Genom att ersätta dagens räls med tvåkomponenträls från ReRail skulle den årliga minskningen av koldioxidutsläppen i Europa bli cirka 4 miljoner ton, enligt företagets kalkyler.  

ReRail har under ett antal år testats hos TTCI (ett internationellt forskningscenter för järnvägsteknologi i Pueblo Colorado USA). De senaste testerna innebar en axellast på 49 ton, vilket kan jämföras med Europas högst belastade järnväg Malmbanan, där axellasten är 30 ton.