Infrastruktur-ministern mötte järnvägens aktörer

Järnvägsbranschen mötte infrastrukturministern. Foto: Regeringskansliet

Nyligen så mötte infrastrukturministern järnvägens aktörer för att att dels informera sig om hur långt man har vidareutvecklat sina förberedelser jämfört med tidigare år, dels försäkra sig om att nödvändigt samarbete mellan aktörerna sker.

 – Min bild är att aktörerna är så väl förberedda som man kan vänta sig. Man har gått igenom ledningsfunktioner, standard på spår och växlar, fordon och samverkan kring ledningsfunktioner. Jag känner mig relativt trygg. Samtidigt ska man komma ihåg att järnvägsunderhållet varit eftersatt i flera år, det kommer att ta lång tid att åtgärda. Trots att vi skjuter till mer pengar till underhållet kommer det sannolikt att bli störningar också i vinter, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Under mötet deltog representanter från aktörer som tillsammans ansvarar för att järnvägen ska fungera väl under vintern. Utöver Trafikverket, så svarar även tågoperatörerna för tågtrafiken. Järnvägsentreprenörerna svarar för drift och underhåll, Jernhusen för att stationerna fungerar bra och kollektivtrafikhuvudmännen för kollektivtrafiken. Även tågtillverkare var med på mötet.