EBRD- lån till moldaviska järnvägen

Modernt moldaviskt tåg vid Chisinaus tågstation I Moldavien. Foto: Wikipedia/Clay Gilliland

EBRD och dess olika partner bistår moldaviska järnvägssektorn med 52,5 miljoner euro. Dessutom medfinansierar den Europeiska investeringsbanken ett moderniseringsprojekt på116,75 miljoner euro. Huvudpartner för denna angelägna satsning på modernisering av Moldaviens järnvägar är landets statsägda järnvägsbolag, Calea Ferată.

Lånet undertecknades nyligen av Moldaviens premiärminister Iurie Leancă och EBRDs direktör för Transport, Sue Barrett, i huvudstaden Chișinău. Under första fasen delfinansieras förvärvet av10 nya multifunktionlok och upprustning av landets järnvägsnät.

Investment Facility (NIF) en medfinansierare, skjuter till 5 miljoner euro till lokförvärvet i form av EUs investeringsbidrag.

 EBRD ekonomiska avdelning kommer också att stödja en bredare reform av Moldaviens järnvägssektor ifråga om förbättrad säkerhet och effektivitet.

Dessutom kommer det att utarbetas nya handlingsplaner för omstrukturering av järnvägssektorn och för att stärka de institutionella kapaciteterna inom nyckelområdena miljö, upphandling och företagsstyrning. EBRD kommer att ge råd och hjälp i dessa frågor.

Banken kommer också att stödja förbättringar av järnvägsföretagets energihushållning i syfte att minska energiförbrukning och kostnader.

Det mesta av person- och godstrafiken i Moldavien sker via vägar och järnväg. Standarden på både vägarna och järnvägen är i allmänhet låg. Busstrafiken är väl utvecklad, men fordonen är gamla och miljöfarliga.

Moldaviens järnvägssektor är i akut behov av grundläggande omstrukturering för att kunna skapa kompetenta tjänster och konkurrera med andra transportmedel.

Källa: EBRD: