Metro China – tioårsjubileum för järnvägskonferens

På mässgolvet under Metro China 2010. Foto: Metro China

I Kina förbereder man sig som bäst inför tioårsjubileet av den kombinerade tunnelbane- och järnvägsmässan Metro China. Den internationella konferensen, som äger rum 30 maj till 1 juni 2012 i konferenscentret SNIEC i Shanghai, har under hösten marknadsförts i Tyskland, Polen och Tjeckien.

Metro China har ett antal återkommande teman.  Under rubriken “Urban Rail & Rail Vehicles” presenteras spårvagnar, tunnelbanevagnar, diesellokomotiv och maglevtåg bland annat. Ett annat tema är helt ägnat spårbundna fordons interiör. I fokus är också tillverkningen av spårbundna fordon och till det temat hör alltifrån konstruktionsmaterial till mätinstrument. Kommunikationssystem är ytterligare ett tema som täcker till exempel signal- och varningssystem, underhåll- och informationssystem liksom biljettsystem.