Södra expanderar i Falköping

Södras styrelseordförande Christer Segerstéen vid invigningen av Terminal Falköping. Foto: Sven-Eric Pettersson

Södra har investerat i en ny tågterminal i Falköping. Investeringen är bolagets största på terminalsidan med en kapacitet att omsätta cirka 300 000 m3fub virke per år som främst ska fraktas till Värö och Mönsterås.

 - Detta är ett projekt som pågått under två års tid och som nu står klart att invigas, säger Björn Karlsson, ansvarig projektledare på Södra.

Falköping ligger strategiskt beläget i Västra Götaland för att såväl fånga virke från Södras medlemmar som för att på ett bra sätt tjäna expansionen i massabruket i Värö. Genom tågdistribution möjliggörs snabba och effektiva transporter som ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Södras tågterminal ligger i Marjarp och omfattar ett område om sex hektar, vilket motsvarar tolv fotbollsplaner, där egna virkesterminaler etablerats. Bland annat finns en obemannad mätstation som med hjälp av fotomätning kan mäta dygnet runt.

Terminalen är placerad på ett helt nytt logistikområde på cirka 70 hektar där Falköpings kommun också etablerat en modern och kostnadseffektiv kombiterminal, Dryport Skaraborg. Denna möjliggör bland annat för en expansion av containerpendeln Falköpingspendeln mellan Göteborgs Hamn och Falköping/Skaraborg.

Falköpings kommuns satsning innebär flera fördelar med tillgång till gemensamma serviceanläggningar med bland annat tankstationer.